+++ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ยินดีต้อนรับ+++ http://www.watkuan.ac.th +++ คำขวัญ +++ รักเรียน รักดี มีพลานามัย ไม่เห็นแก่ตัว+++


นายอัศวกรณ์ สิทธิศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดควนวิเศษ

>>>ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบครูและบุคลากร
>>>ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลครูและบุคลากร 
ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลครุภัณฑ์
 

 

 

คำขวัญโรงเรียน


"รักเรียน  รักดี  มีพลานามัย  ไม่เห็นแก่ตัว"

          "รักเรียน"         หมายถึง   ให้นักเรียนตั้งใจ  สนใจในการเรียน 

                                         ไม่ขาดเรียนโดยไม่จำเป็น  เป็นนักเรียนที่เรียนดี

 

          "รักดี"              หมายถึ   ให้มีความประพฤติดี  ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม มีกิริยา 

                                         วาจาดี  มีสัมมาคารวะ  สุภาพอ่อนน้อม  มีสมบัติผู้ดี

 

          "มีพลานามัย"    หมายถึง   เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง  หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ

                                        รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  สะอาด 

                                        รู้จักหลีกเลี่ยงโรคติดต่อ 

                                        รู้จักการพักผ่อนและเล่นกีฬา

 

          "ไม่เห็นแก่ตัว"    หมายถึง   ให้ระลึกอยู่เสมอว่าตัวเรามีบทบาทหน้าที่  ที่ต้อง

                                        รับผิดชอบประการใด 

                                        ก็ให้ทำภารกิจหน้าที่นั้นจนบรรลุผลสำเร็จ

                                        ด้วยดี  ด้วยความตั้งใจ  มุ่งมั่นพยายาม  มิท้อถอย

                                        เช่น  นักเรียนต้องทำกิจที่โรงเรียนมอบหมายทุกอย่าง

                                        ให้สำเร็จด้วยดี  เพื่อโรงเรียน  เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพท.ตง.1
สพท.ตง.2
จังหวัดตรัง
รับ-ส่งหนังสือราชการ
หนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์ตรัง
คลังความรู้
การเลี้ยงเด็ก
ไม้ดอกไม้ประดับ
ผู้หญิง+ผู้หญิง
ติวเข้ม
เทคนิคคอมฯ
ท่องเที่ยว
ฟังเพลงออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
ตรวจสลากกินแบ่ง
สถิติผู้เข้าชม
 
ท่องเที่ยว เมืองตรัง
 

   

พัฒนาโดย
โรงเรียนวัดควนวิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 0-7521-8379 โทรสาร 0-7521-5128
webmaster e-mail :
watkuan379@hotmail.com
http://www.watkuan.ac.th