นายสมศักดิ์ ทองแก้ว
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดควนวิเศษ

>>>ข้อมูลโรงเรียน
ยินดีต้อนรับ

<<หน้าหลัก>>

 

ข้อมูลนักเรียนปี 60
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 60)

จำนวนห้องเรียน นักเรียน ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนวัดควนวิเศษ

ชั้นเรียน
จำนวนห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ตามแผน
ตามจัด
ชาย
หญิง
หญิง
อนุบาล 3 ขวบ
0
0
0
0
0
อนุบาล 1
6
6
86
79
165
อนุบาล 2
6
6
95
82
177
รวม
12
12
181
161
342
ประถมศึกษาปีที่ 1
7
7
114
119
233
ประถมศึกษาปีที่ 2
6
6
126
122
248
ประถมศึกษาปีที่ 3
6
6
115
111
226
ประถมศึกษาปีที่ 4
6
6
133
134
267
ประถมศึกษาปีที่ 5
6
6
119
121
240
ประถมศึกษาปีที่ 6
5
5
120
109
229
รวม
36
36
727
716
1,443
รวมทั้งหมด
48
48
908
877
1,785
รวมนักเรียนทั้งหมด
1,785