นายสมศักดิ์ ทองแก้ว
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดควนวิเศษ

>>>ข้อมูลโรงเรียน
ยินดีต้อนรับ

<<หน้าหลัก>>

 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดควนวิเศษ


นายวงศ์ ศรีสุข
2469 - 2481

นายเปรม พลชัย
2482-2485

นางสร้อย รามการุณ
2486-2487

นายอาบ กุลบุญ
2487-2491

นางจรูญ กุลบุญ
2491-2493

นายแบบ ภิรมย์
2493-2499, 2508-2517

นายชาญ เสรีรักษ์
2499-2508, 2517-2522

นายเจริญ ท่อแก้ว
2523-2534

นายอารมณ์ ชูจิตต์
2535-2539

นายครื้น บุษราภรณ์
2539-2543

นายโกศิศ แก่นอิน
2543 - 2549

นายกิตติศักดิ์ นานช้า
2549 - 2555


ดร. สวนดี นานอน

2555- 2559

นายสมศักดิ์ ทองแก้ว

2560 - ปัจจุบัน